dilluns, 1 de març del 2010

LES PREPOSICIONS: A/EN i PER/PER A

1. Les preposicions a i en

Davant de topònims cal utilitzar la preposició a, tant si el verb expressa moviment com situació.
Ex.: Se'n va a Xeraco.
Viu a Tavernes Blanques.


Amb verbs de moviment s'ha d'usar la preposició a. Ex.: Vés a la botiga.
Han pujat a una muntanya.


En canvi, quan el verb expressa situació hem de fer la distinció entre a i en. Emprarem a davant de l'article determinat i de l'adjectiu interrogatiu quin. Ex.: A quin curs estàs?
Ho he trobat a la botiga.
Però utilitzarem en davant de l'article indeterminat, dels demostratius i dels indefinits. Ex.: En aquesta casa fa molta calor.
Trobarem habitació en algun hotel.
Es van conéixer en una manifestació.
També emprarem en quan la designació de lloc tinga un caràcter temporal, històric, social o un sentit figurat.
Ex.: En l'Europa de les nacions els valencians tenim molt a dir.
Les conseqüències polítiques que es generaren en la transició democràtica foren decisives.
L'oferta es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


2. Les preposicions per i per a
Com a regla general, la preposició per indica causa i la preposició per a indica finalitat. Ex.: Ho ha fet pels seus fills. (Ho ha fet pensant en els seus fills).
Ho ha fet per als seus fills. (Ha fet alguna cosa destinada als seus fills).
PER:

La preposició per se sol utilitzar quan el subjecte de l'acció és animat: Joan estudia per aprovar (perquè vol aprovar)

PER A:

Ara bé, davant d'infinitiu i quan el verb expressa causa i finalitat alhora, cal utilitzar la preposició per. Ex.: Es va matricular de 250 crèdits per acabar la carrera. (La causa i la finalitat de l'acció és la mateixa: acabar la carrera).

També quan el subjecte és inamimat:

Les tisores serveixen per a tallar


Quan el verb no és d'acció:

He patit molt per a arribar a temps.


Quan modifica un nom, un verb o un adverbi:

Fer exercici és bo per a relaxar-se.

No has estudiat prou per a aprovar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada